Zaken scopes

Zaak Registratie Component (ZRC)

Scopes worden typisch per component gedefinieerd en geven aan welke rechten er zijn. Het JWT van de aanroepende component geeft aan welke rechten deze component heeft of wil verkrijgen.

audittrails.lezen

Scope

audittrails.lezen

Laat toe om:

notificaties.publiceren

Scope

notificaties.publiceren

notificaties.publiceren

Scope

notificaties.publiceren

zaken.aanmaken

Scope

zaken.aanmaken

Laat toe om:

zaken.bijwerken

Scope

zaken.bijwerken

Laat toe om:

zaken.geforceerd-bijwerken

Scope

zaken.geforceerd-bijwerken

Allows:

zaken.heropenen

Scope

zaken.heropenen

Allows:

zaken.lezen

Scope

zaken.lezen

Laat toe om:

zaken.statussen.toevoegen

Scope

zaken.statussen.toevoegen

Laat toe om:

zaken.verwijderen

Scope

zaken.verwijderen

Laat toe om: